Moudré kmeny

Posvátná medicína amazonských kmenůKdo již někdy slyšel tajemné slovo “Ayahuasca”, téměř okamžitě si ho spojí s domorodými kmeny Jižní a Střední Ameriky, odkud tento rituální nápoj pochází. O této medicíně, droze, látce (záleží jen na nás, jak ji budeme nazývat) se v dnešní době hodně mluví a píše. Její původ, účinky a celková fakta jsou však opředená spoustou tajemství. Jako nejčastější definici nalezneme, že ayahuasca je tradiční rituální nápoj používaný šamany v Jižní a Střední Americe. Jen tato základní informace je poněkud nepřesná. Slovo šaman pochází z jazyka Tunguzů, národa, který p... [celý článek]

Vydáno: 06. 05. 2019

Indiánských kmenů existují stovky. Každý z nich má jiné tradice, zvyky a rituály. Přesto bychom se od nich mohli mnohému učit. Algonkinové bezpochyby patří k velmi zajímavým, i když se nejedná ani tak o indiánský kmen, jako spíše o souhrnný název indiánského etnika.Kdo jsou Algonkinové?K algonkinsky hovořícímu etniku obvykle zařazujeme kmeny Šajenů, Černonožců, Delavarů, Kríů, Mohykánů a Odžibvejů. Nikdy se nejednalo o velký národ, okolo roku 1600 jich bylo na území Severní Ameriky zhruba šest tisíc, o sto let později se jejich počet pohyboval asi jenom okolo patnácti set. V současné době exis... [celý článek]

Vydáno: 02. 05. 2019

Incká říše (kečuánsky Tahuantinsuyo) byl státní útvar v Jižní Americe, rozkládající se v hornatých andských oblastech na území dnešních států Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny. Byla to ve své době největší indiánská říše na americkém kontinentu. Zanikla v 1. třetině 16. století pod náporem španělských dobyvatelů, vedených Franciskem Pizarrem. Inkové nám však zanechali svou krásnou architekturu, která byla na svou dobu neuvěřitelně vyspělá.Indiánské stavbyIncká architektura je jedna z nejznámějších z tzv. doby předkolumbovské. Typickým prvkem bylo kvádrové zdivo, tedy opracov... [celý článek]

Vydáno: 30. 04. 2019

Mapučové. Araukání. Araukánci. Španělsky také Mapuches. Etnická skupina jihoamerických původních obyvatel žijících v oblasti jižních And a Patagonie. V současné době je jich na světě téměř milion. Většina z nich žije na území Chile, někteří v Argentině. Jejich historie však sahá až do dávné historie, přesně první poloviny 16. století. Dlouhou dobu si dokonce drželi politickou nezávislost. Jejich území se stalo součástí Chile až v 80. letech 19. století. V roce 1934 se však Mapučové snažili bojovat za samostatnost a proběhlo velké povstání, které však bylo potlačeno. Náboženství Mapu... [celý článek]

Vydáno: 29. 04. 2019

Vydejte se s námi za indiány z jižní Ameriky. Čím si můžete na vlastní kůži projít? Pojďte se s nimi seznámit společně s námi a poznat jejich kultru.Vpravení jedu ze žáby Tato metoda se používá v amazonském pralese jako léčebná metoda proti malárii. Říká se také, že po vpravení jedu ze žáby Kambo se obnoví a nastartuje váš imunitní systém. V čem celý proces spočívá? Není to nic příjemného, ale výsledek stojí za to. Nejprve se do vašeho ramene vypálí díra, do které se vpraví jed z žáby Kambo. Následuje prudká reakce celého organismu, který urychlí a nastartuje snad všechny životní fun... [celý článek]

Vydáno: 29. 04. 2019

Když se řekne šamanismus, mnozí z nás si představí tajemné a magické rituály, indiánské kmeny a obětování zvířat i lidí rozhněvanému božstvu. Možná budete překvapeni, ale šamanismus stále existuje, i v dnešní době najdete po celém světě stoupence tohoto magického životního stylu.Kdo jsou to ti šamani?Šamanismus bychom mohli označit jako soubor nejrůznějších náboženských, mytologických a mystických praktik, které měly v dávných dobách pro lidi velký význam. Existují na světě pravděpodobně už od pravěku a znali je i paleolitičtí lovci a sběrači. Osoba, která šamanismus praktikuje, je obvykle naz... [celý článek]

Vydáno: 29. 04. 2019